Colocviul
3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică

Ediția a IX-a
București 21-22 septembrie2010

TR AGIR CER AR

 • colaborarea terminolog - specialist în formarea sau împrumutul unor termeni sau împrumut lingvistic;

 • progresul tehnic și apariția unor termeni noi;

 • din experiența unor medii academice, școali, edituri, privind tratarea unor neologisme;

 • criterii și practici de luat în considerare la promovarea unor termeni;

 • studii de caz privind punerea în discuție a unor termeni noi;

 • tehnologia informației și terminologia;

 • standardizarea terminologiei și tratarea termenilor;

 • diseminarea terminologiei și dicționarele de specialitate;

 • resurse terminologice pentru limba română;

 • limbaje de specialitate, neologie, comunicare multilingvă;

 • terminologie și discursul științific;

 • contribuția lingvisticii la dezvoltarea terminologiei;

 • terminologie în diacronie.