Colocviul
3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică

Ediția a X-a
București 23-24 mai 2011

TR AGIR CER AR

Organizat de TERMROM - Asociația Română de Terminologie

Coorganizatori:

Asociația Generală a Inginerilor din România
Academia de Științe Tehnice din România
Comitetul Electrotehnic Român

Sub egida Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică

Lexiconul Tehnic Român