Colocviul
3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică

Ediția a X-a
București 23-24 mai 2011

TR AGIR CER AR

Autorii sunt invitați să trimită un rezumat de maximum 200 de cuvinte și să trimtă talonul de participare organizatorilor prin e-mail (sau să se înscrie online) până la data de 15 aprilie 2011.

Autorii vor fi informați asupra acceptării lucrării până la data de 1 mai 2011.

Lucrările selectate vor face obiectul unui volum, care va fi publicat după terminarea conferinței, sub formă de CD.


Instrucțiuni de redactare:
 

Textul lucrării va avea 6 sau maxim 8 pagini format A4;

Scrierea se va face cu caractere TIMES NEW ROMAN, pe o singură parte a filei A4, folosind caractere de 12 pct. la un rând;

Pagina folosită este numai A4, cu marginile de:

pagina

Între capitole se lasă două rânduri libere;

Titlul lucrării se va scrie cu caractere majuscule 14 pct., bold, centrat;

Numele autorilor (prenume, nume) se vor scrie întregi (nu prescurtate, atât prenumele, cât și numele), la distanță de un rând liber după titlu, cu majuscule de 12 pct., bold, centrat, fiecare pe un rând. După fiecare nume se va preciza instituția pe care o reprezintă și e-mail-ul, cu minuscule 10 pct;

Titlurile capitolelor se vor scrie după două rânduri libere cu 12 pct, minuscule, bold, aliniate la stânga; titlurile paragrafelor se scriu după un rând liber cu 12 pct, minuscule, bold-italic, aliniate la stânga; titluri de subparagrafe se scriu după un rând liber cu 12 pct, minuscule, italic, aliniate la stânga;

Textul lucrării se scrie după un rând liber, față de titlu;

Figurile vor fi clare și vor fi amplasate în text.

Autorii răspund în totalitate pentru conținutul și corectitudinea științifică (vezi și normele Editurii AGIR, www.edituraagir.ro).