Colocviul
3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică

Ediția a X-a
București 23-24 mai 2011

TR AGIR CER AR
Telefon: 021 346 72 18; 021 317 90 72.


Fax: 021 346 72 18; 021 317 90 64.


E-mail: comisia6@icpe.ro; dan@cimec.ro