Colocviul
3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică

Ediția a X-a
București 23-24 mai 2011

TR AGIR CER AR
Arhiva Colocviului 3T
  

Colocviul „3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică” - 2009 -  a IX-a ed
ie

București, 21 - 22 septembrie 2010

Direcții tematice
 • colaborarea terminolog - specialist în formarea unor termeni sau împrumuturi lingvistice;

 • progresul tehnic și apariția unor termeni noi;

 • experiența unor medii academice, școală, edituri, privind tratarea unor neologisme;

 • criterii și practici de luat în considerare la promovarea unor termeni;

 • studii de caz privind punerea în discuție a unor termeni noi;

 • tehnologia informației și terminologia;

 • standardizarea terminologiei și tratarea termenilor.

Colocviul „3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică” - 2009 -  a VIII-a edie

Bucureşti, 5 - 6 octombrie 2009

Direcţiile tematice:

 • Progresul tehnic și apariţia unor termeni noi;

 • Colaborarea terminolog - specialist în formarea unor termeni sau în împrumutul lingvistic;

 • Necesitatea standardizării tehnicilor de tratare a unor termeni;

 • Din experienţa unor medii academice, şcoală, edituri privind tratarea unor neologisme. Criterii și practici după care se promovează un termen;

 • Studii de caz privind punerea în discuţie a unor termeni noi;

 • Poate fi gândită o schemă instituţionalizată de relaţii între instituţiile academice, ministere, mas media privind analiza și validarea unor termeni noi și recomandarea lor spre utilizare, după discuţii în societate ?

 • Importul de tehnologie înseamnă obligatoriu și import de terminologie ?

COMITETUL DE ORGANIZARE:

 • Florin Teodor Tănăsescu – TERMROM

 • Dan Matei – TERMROM

 • Onica Paraschiva - CER

 • Gheorghe Stefănescu – CER

 • Ion Dumitru - ASTR

 • Adina Oloeru – ICPE-CA

 • Rodica Mihăilescu - CER

COMITETUL DE PROGRAM:

 • prof.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu – TERMROM

 • acad. Marius Sala – Academia Română

 • acad. Toma Dordea – Academia Română

 • acad. Gleb Drăgan - Academia Română

 • acad. Mircea Bologa – R. Moldova

 • prof. Daniel Prado – Uniunea Latină

 • prod.dr.ing. Richard Gysens – Franţa

 • prof.dr.ing. Felician Lăzăroiu – Franța

 • prof.dr.ing. Dumitru Todos – R. Moldova

 • dr.ing. Nicolas Comanescu - Canada

 • prof. Valer Culev – R. Moldova

 • prof.dr. Ioana Vintilă-Rădulescu – Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti Bucureşti

 • prof.dr.ing. Nicolae Olariu - Universitatea Valahia Târgovişte

 • prof.dr. Aurelia Mihailovici - Universitatea „Dimitrie Cantemir”

 • prof.dr. Valer Panaitescu - Universitatea Politehnica Bucureşti

 • dr. Sanda Cherata – Universitatea Cluj

 • dr.ing. Valerius Stanciu – CER

 • dr.ing. Ion Ganea - Editura AGIR

 • Dan Matei – TERMROM.

Colocviul „3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică” - 2008 -  a VII- edie