Colocviul
3T - Terminologie, Terminografie, Terminotică

Ediția a X-a
București 23-24 mai 2011

TR AGIR CER AR
Cu toate greutăţile pe care le presupune organizarea unei manifestări ştiinţifice în această perioadă, dorim să păstrăm continuitatea Colocviului 3T (Terminologie, Terminografie, Terminotică) ajuns astăzi la a X-a ediţie.

Depăşind multe dificultăţi, el a reuşit să apropie oameni, să facă ştiute realizări în domeniu, promovarea unor lucrări, încât sperăm că aceste semnale se vor amplifica şi în viitor.

În principiu, dorim ca manifestarea să fie organizată în zilele de 23-24 mai 2011. În prima zi susţineri de lucrări, iar în a doua zi o miniexpoziţie în care lucrări ale d-voastră: dicţionare, glosare, cercetări etc. să fie prezentate şi să ofere posibilitatea unor fructuoase discuţii şi rezultate.

Pe d-voastră vă rog, aşa cum am făcut-o şi în trecut, şi cu speranţa că această acţiune nu vă este indiferentă, să ne transmiteţi dacă doriţi să prezentaţi o lucrare încadrabilă în direcţiile tematice existente în anunț.

În vederea întocmirii programului manifestării, v-am ruga ca până la 5 aprilie să ne transmiteţi titlul lucrării pe care doriţi s-o susţineţi, însoţit de un scurt rezumat.

Lucrarea în extenso — dată fiind intenţia noastră de a fi introdusă într-un volum — vă rugăm să o transmiteţi până la 15 aprilie.

Mulţumindu-vă, vă asigur de aleasa mea preţuire,

prof.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu, preşedinte TERMROM